besök även hemsidan www.palikka.se


PALIKKA ORIGINAL BYGGSYSTEMET

HAR ENDAST GODA EGENSKAPER

                           
   
  ®  PALIKKAs registrerade och skyddade varumärken
PALIKKA® ORIGINAL  Byggsystemets SPECIFIKATIONER  2016


Allmänna info datablad RT  G (22) - 30705

RT E -33504

PrestandadeklarationEPS- EN- 13163- T2- 13-W2

PROFI- databladen 0001 - 999


PALIKKA element vikt ca 1 kg/st beroende på typ

Längd: 120 cm , alla samma längd


ElementTjocklek           U-värde

EPS-BLOCK (A) 22 cm              0,24

ISO-PALIKKA®    30 cm0,17

PASSIV-PALIKKA® 33 cm0,13

SUPER-PALIKKA ® 40 cm0,1,  eller lägre (med EKOBETONG®)

Husets täthet 0,2  ( 0,6 är tillräckligt för bra passivhus)


Förpackning33 / 22 st i skyddsfolie

Paketmått 223 x 123 x 90  / 223 x 123 x 66 /

                                              223 x 123 x 80 cn


Paketens  vikt 50 / 20  kg/ paket


PALIKKA åtgång    4,2 st/ m2


Inre isolertjocklek 5 cm passar precis till eldosorna

Yttre isolertjocklek varierar 5 … 23 cm

Betong tjocklek12 cm  (12 + 6   /  12+ 12)

Montering tredubbelt  kringspontad, tät och stadig

                                               gjutform


betongspecifikationPROFI- 5170 arbetsbeskrivning

Gjuthöjd 0…4 meter har gjutits

Betongåtgång alla 110 l/m2    (165 / 220)


Armeringenligt  färdig konstruktions ritning

PROFI-5600


Arbetstid 1 m2/ 34 min beroende på erfarenhet


KompatibilitetAlla elementena passar sinsemellan ihop

kompatibla både vågrätt och lodrätt

passar ihop med alla andra byggmaterial


Golv, mellanbjälklag, tak       Så som du önskar av trä, betong, plåt etc


Konstruktioner

ALLA tekniska konstruktioner och arkitektoniska  former med en sorts element,   de äkta RUNDA formerna är inte kantiga muttrar.


Intern ventilationPROFI- 5110 Enda ventilerade=

                                              sunda & torra hus

Elarbeten PROFI- 8420  Mått enligt eldosorna 5cm

YtterbeklädningPROFI- 5210 puts, träpanel, natursten etc

InnerbeklädningPROFI - 5510 gipsplattor, kakel etc

BrandegenskaperPROFI- 491X Obrännbart stenhus, REI 60

Pool PROFI- 3250   alla former enkelt med samma element

ANTTU® snabbsulform PROFI- 1400  Sulan färdig och gjuten

                                               på några timmar


Ekologisk matkällare PROFI- 3200  Ekologisk matkällare på en weekend


Ren livsmedelskvalitetGiftfritt,

                                               innehåller INTE förbjudet HBCDmiljögift,

ej heller andra skadliga tillsatser,

                                               har aldrig innehållit,   färgen ren vit

mfl PROFI- datakortGrundläggande fackliiteratur av DI, Eur Ing  Birger E Wasenius

uppfinnaren av PALIKKA® ORIGINAL Formelementet :


Byggkalendern 1992,

Plast i bygge RIL 127 1986, 

Egenskaperna hos expnaderad polystyren 1975

+ talrika artiklar i facktidskrifter  1972- 2016Informationen är enligt bästa tillgängliga kunskap och motsvarar teknikens högsta nivå, inget ansvar tages dock för missbruk och avsiktlig felanvändning av informationen 1.2.16

PALIKKA® ORIGINAL Byggsystemets fördelar


PALIKKA ® ORIGINAL är det enkla byggsystemet för den intelligenta byggaren


Såsom redan namnet säger,  är PALIKKA® (betyder enkel BYGGKLOSS) det enkla byggsysemet för den intelligenta byggaren.


PALIKKA® Formelementet är rätt konstruerat och riktigt tillverkat. PALIKKA® har endast goda egenskaper. PALIKKA® passar till allt bra byggande: varmgrunder, torra källare, energisparhus 1-5 vån, pooler etc vad du vill. PALIKKA®  fungerar redan med snart 40 års erfarenhet i många länder.


Det även internaionellt prisbelönade PALIKKA® ORIGINAL byggsystemet baserar sig på  finländska  patenterade och mönsterskyddade uppfinningar. PALIKKA® och PALAZI®  mfl är registrerade och skyddade varumärken,  som endast den lagliga inehavaren tår utnyttja.

PALIKKA tillverkas även i Sverige.Ett element - 1001 möjligheter / egenskaper/ användningar


NOLL energihus eller vad du vill ha

ETT element för alla former, vikt ca 1 kilo per st

TVÅ gånger större än murblocken, lätt att hantera

TRE dubbel spont på alla sidor, stadig och tät gjutform

FYRA gånger snabbare  än att mura, sparar tid och lönekostnader

FEM: stenhus upp till 5 våningar

10 poäng: endast goda egenskaper

20 pris och utnämningar

40 års försprång och goda erfarenheter i många länder

50 gånger lättare att bygga med, PALIKKA® är ingen ryggkrossare

100 års hållbarhet eller mera

1001 användningsområden och möjligheterENKELT att använda: Endast tre enkla arbetsmoment


Tre enkla moment, ersätter nio  tidigare tunga arbetsskeden:


1 Rada elementen till önskad höjd

2 fyll i betongen

3 lägg in armeringen


Ditt hus är färdigt att putsas direkt på PALIKKA® ytan eller beklädas så som du önskar (träpanel, tegel, plåt  etc)

Behöver inte limmas eller stödas för gjutet och inte rivas efteråtPALIKKA för ALLT BRA byggande;


Enkelt att bygga med, passar även gör-det-själv-byggare utan tidigare byggerfarenhet. Rådgivning ända till byggplatsen.

PALIKKA®  sparar dig tid, besvär och pengar i alla skeden,

god helehtsekonomi.VARMgrund / platta på mark


Enkelt på grusbädd,  platta på mark med PALIKANT® kantform eller sockel med eller utan ANTTU® snabbsula  och ventilerat trossbotten

snabbt direkt på berg utan separat sula

Smidigt direkt på pålad grund utan separat bottenbalk, ventilerad grund eller platta på mark,  PALIKKA® är i sig själv den bärande balken som huset vilar på.


PALIKKA® betonggrunden passar till alla typer av hus, trähus med bräd- eller tegelfasad, stockvillor, hus av murblock och tegelhus, PALIKKA® passiv- och nollenergihus etc


Millimeter noggranna mått, inga köldbryggor, värmeisoleringen behöver ej avlägsnas efter gjutet, kan putsas direkt på den hårda ytan

Håller betonggjutet utan att limmas, kräver ej brädform som stöd.

En PALIKKA® varmgrund blir vanligen färdig på en dag eller tvåTORR källare / suterränggrund


Snabbt och enkelt på alla typer av mark, på sula eller platta

Platsgjuten  fogfri stålarmerad betong håller jordrycket,

Sund konstruktion, endast PALIKKA® har en färdigt internt ventilerad vägg som effektivt förhindrar andras allvarliga fukt- lukt- och mögelproblem.

PALIKKA® suger inte vatten, möglar ej, fryser ej, PALIKKA® är inte styrox/ frigolit.

Vanlig byggplast är tillräckligt skydd  på utsidan mot mark

Källarväggarna blir vanligen färdiga på en vecka.ENERGIsparhus / nollenergihus


PALIKKA® är energisparandets verkliga föregångare ända sedan 1970- talet. 

U- värdet väljer du enligt dina  egna önskemål 0,17 - 0,13 - 0,1 eller lägre

Inga köldbryggor, helt tät utan energiläckage eller köldbryggor

Kräver inte tilläggsisolering

PALIKKA® hus har byggts i 1... 5 våningar,

Alla arkitektoniska former enkelt  såsom du önskar, enkelt med ett och samma element!. 

Sund och underhållsfri stålbetong konstruktion, platsgjuten utan fogar.

Ytbeklädnad så som du önskar: Puts, tegel, trä, plåt etc


Pool i alla önskade former gör du enkelt med en sorts element. 

Ekologiskt fungerande  matkällare byggs på en weekend, bastu, kylrum, biograf med utmärkt akustik och ljudisolering, garage, hallar, fabriksutrymmen, möteslokaler etc vad du vill gör du lätt och snabbt med PALIKKA® byggelementTRYGGA hem i stenhus


PALIKKA® tillverkas i Sverige

Användes sedan 1970-talet i många länder

Radontrygg konstruktion med RADONIX®

Endast trygga och välbeprövade material

Underhållsfri stomme av stålarrmerad betong

Platsgjuten betongstomme utan fogar

10 gånger starkare än murblock

Lätt att fästa skåp etc i betongväggen

Obrännbart stenhus med putsad fasad

Lägre brandbelastning än trä, högre antändningspunkt

Avger inga skadliga eller giftiga gaser vid upphettning eller brand

40 års god erfarenhet är din bästa garantiSUND ventilerad konstruktion


Konstruktionen andas naturligt men är helt tät

Färdigt inbyggt  patenterat ventilationssystem

inga problem med radon eller andra gaaser

Suger inte vatten, själv torkande konstruktion

Inga fukt-, lukt- eller mögelproblem

Avger inte damm, fibrer eller skadliga gaser

PALIKKA är ren livsmedelskvalitet utan giftiga eller skadliga tillsatser

innehåller inga tungmetall- eller andra rester

Inomhusluften M1 kvalitetsklassVARMT och trivsamt hem


Överlägsen värmeisolering , välj själv; 0,17 .... 0,1 eller lägre

tredubbel spont,  tät isolering. PALIKKA® är inte frigolit

Inga energiläckage eller köldbryggor genom väggarna

Varma hörn utan drag

Isoleringen på kalla sidan håller kylan ute!

Värmelagrande  betongstommen på inre sidan lagrar värme inomhus

Varmt på vintern, svalt på sommaren

Fördelaktig, sparar uppvärmningskostnader

Bra ljudisolering bra akustik utan eko


Ekologisk produkt, sparar energi i alla skeden

Alla komponenter Kan återvinnas till nya produkterDen verkliga föregångaren


Energisparandets verkliga föregångare sedan 1970- talet, , klarar - 55 graders  tempertaurer i Lapplands Naruska där århundradets lägsta temperatur - 55,4 grader har uppmätts!


PALIKKA arbetar enligt etiska principer och godkänner inte piratism!

Varning för piraternas reklmaationsryssjor


                                                      


DU KAN TRYGGT BO I SUNDA PALIKKA® ENERGISPARHUS,  PALIKKA® INNEHÅLLER INTE FÖSRBJUDET HBCD MILJÖGIFT ELLER ANDRA SKADLIGA TILLSATSER , HAR ALDRIG NNEHÅLLIT!


VOIT TURVALLISESTI ASUA PALIKKA® ENERGIANSÄÄSTÖTALOSSA,  SIINÄ EI OLE  KIELLETTYÄ HBCD YMPÄRISTÖMYRKKYÄ TAI MUITA HAITALLISIA LISÄAINEITA, 

EIKÄ OLE KOSKAAN OLLUTKAAN.


                          


     klikkaa edelliselle sivulle                        klikkaa seuraavalle sivulle     KLICKA TILL FÖREGÅENDE SIDA                          KLICKA TILL FÖLJANDE SIDA          
COPYRIGTHT  @ 2016

 

PALIKKA ®  ORIGINAL

Sunda hus. Trygga hem. Åt dig.

Redan 40 år bättre byggande.

Originalet fungerar, alltid!

Totalekonomiskt.